Vår verksamhet bedrivs helt och hållet ideellt och varje år lägger vi tillsammans ned tusentals timmar för att vår fina förening ska kunna leva vidare och fortsätta bidra positivt till samhället där vi verkar. Köpings IS omkostnader finansieras huvudsakligen av medlems- och deltagaravgifter samt sponsring från det lokala näringslivet. De sponsorsamarbeten vi har är idag helt avgörande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett långsiktigt och seriöst sätt. Vi riktar därför ett stort tack till alla våra sponsorer!

Här kan du ta kontakt med oss om du är intresserad av att förknippas med vår förening och samtidigt stötta vår verksamhet.

Huvudsponsorer (fler läggs upp inom kort)

ICA Maxi Köping

Sparbanken Västra Mälardalen

Volvo

Axelsson Trafikskola

Övriga sponsorer och andra samarbeten (fler läggs upp inom kort)

Colorama

Falks Lantbruks-maskiner