Köpings IS har tillsammans med våra medlemmar och med stöd av SISU arbetat fram en värdegrund som vi vill ska genomsyra vår förening. Värdegrunden vilar på sex grundpelare och fungerar som en kompass i hela vår verksamhet.

I föreningshandboken kan du läsa mer om hur vi omsätter vår värdegrund i praktiken.

Gemenskap

Föreningen ska hållas samman av gemensamma värderingar och aktiviteter.

Glädje

Vi strävar alltid efter att ha roligt tillsammans.

Utveckling

Föreningen ska värdesätta individuell utveckling för både ledare och aktiva.

Välkomnande

Vi ska hjälpas åt att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och där ingen stängs ute.

Trygghet

Varje medlem ska genom uppförande och handling bidra till en trygg miljö.

Kompetens

Föreningen och dess olika grenar ska skötas och organiseras på ett ansvarsfullt och kompetent sätt.