Tekis-stipendiet är ett årligt stipendium som sedan år 2014 tilldelats en eller flera aktiva medlemmar inom Köpings IS.

Historia

Stipendiet har sitt ursprung i att Karl-Gunnar Arninger, en KIS-veteran med många år i föreningens tjänst, fyllde 80 år och därför skulle få en present av sin gamla arbetsgivare - Tekis AB. Arninger hade tidigare uttryckt att han ville avstå denna present och att han hellre såg att Tekis AB blev en sponsor till Köpings IS. Den dåvarande VDn för Tekis ville inte inleda något sådant sponsorsamarbete, men man kom istället fram till att omvandla 80-årspresenten till en gåva som skulle skänkas till Köpings IS ungdomsverksamhet. Gåvan, vars värde uppgick till 500.000 kr, användes som startkapital till det som idag kallas för Tekis-stipendiet.

Stipendiets utformning och kriterier

Stipendiet fördelas och delas ut till duktiga spelare eller kompetenta ledare som uppträtt föredömligt både på och utanför planen samt representerat och företrätt Köpings IS på ett bra sätt.

Juryn består av Karl-Gunnar Arninger, Kent Björkdahl och Ulf Stålberg. 

Tidigare stipendiater och stipendiets framtid

Under 2024 kan vi konstatera att Tekis-stipendiet firar tioårsjubileum och hittills har över 335.000 kronor delats ut till aktiva ungdomar och ledare inom föreningen. Så länge inget oförutsett händer med svensk ekonomi kommer Tekis-stipendiet fortsätta delas ut under överskådlig tid.

Fram tills nu har stipendiaterna företrädesvis hittats inom föreningens bandysektion, men framöver kommer även fotbollens ungdomssektion konkurrera om stipendiet.