Från och med 1 juni 2019 upphörde uthyrning av Köpings IS klubbstuga. Då föreningens verksamhet breddats kommer den främst användas i Köpings IS egen verksamhet.